Multiciklonu filtrācija

Kā dārbojas parastais putekļu sūcējs

  • Parastie putekļu sūcēji darbojas ar dažādiem filtriem, kuri filtrācijas procesā savāc un aizkavē uz sevis putekļus un netīrumus. Pēc kāda laika augstākminētie filtri kļūst netīri.
  • Filtri ar netīram porām samazina putekļu sūcēja sūkšanas jaudu, kas ietekmē sausas uzkopšanas kvalitāti un palielina slodzi uz dzinēja darbu.

 

"Multiciklonu filtracijas tehnoloģijas, ar sūkšanas jaudas saglabāšanu" darbības princips

  • "Multiciklonu filtrācija ar sūkšanas jaudas saglabāšanu" - tehnoloģija, kas radīta VAX kompānijā – tā ir unikālā tehnoloģija, kura izmanto viesuļu plūsmu spēku putekļu un netīrumu atdalīšanai no iesūkta gaisa, nevis paļaujas tikai uz putekļu sūcēja filtriem. Šīs unikālais process ir sadalīts uz diviem posmiem.

1. Posms

Lielas putekļu daļas atdalās no iesūktas gaisa plūsmas un savācas putekļu savākšanas konteinera apakšā.

                                                                        

2. Posms

Vairākas nelielas viesuļu plūsmas atdala no gaisa plūsmas mazākus putekļus.


  • Atšķirībā no parastiem filtriem, cikloniskas plūsmas neaiztur uz sevis putekļus un netīrumus. Viņi griežas tik ātri, ka putekļi un netīrumi pastāvīgi atdalās no gaisa plūsmas.
  • Cikloniskas gaisa plūsmas rada vislabākos apstākļus putekļu sūcēja dzinēja nepārtrauktam darbam. Dzinējā ieejoša gaisa plūsma ir ar augstu attīrīšanas līmeni, tāpēc kustamas dzinēja daļas paliek tīras. Tās kavē intensīvu detaļas nolietojumu, kas tajā pašā laikā pagarina putekļu sūcēja dzinēja darbības laiku.
  • Rezultātā – Jūsu putekļu sūcējs VAX saglabā pastāvīgu sūkšanas jaudu un uztur 100-procentīgu gaisa filtrāciju un putekļu sūcēja darbības efektivitāti katras sausas uzkopšanas laikā.